خرید بک لینک از فروشگاه ساز 8 لوگو دیزاین خرید چراغ قوه چراغ قوه RL 330 T6 چراغ قوه
حذف در پنل کاربری [X]
Drilling_Research کاتالوگ مهندسی حفاری و بهره برداری چاههای نفت و گاز
 • کیل شیت چاه عمودی vertical kill sheet
 • دانلود رایگان کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید نوشته ناپلئون هیل
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی روش تحقیق- جلسات چهارم تا ششم
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی مربوط به طراحی سیال حفاری- (فصل سوم کتاب مهندسی حفاری)
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی درس خواص سنگهای مخزن- جلسات اول تا چهارم
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی درس کنترل فوران چاه- قسمتهای ششم تا دهم
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی مبانی چاه آزمایی- قسمتهای ۷ تا ۹
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی درس مکانیک سنگ- جلسات هفتم تا نهم
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی مربوط به طراحی رشته حفاری- (فصل دوم کتاب مهندسی حفاری)
 • فیلم آموزشی مربوط به نرم افزار اندنوت (EndNote X8)
 • بهینه سازی عملیات حفاری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی باران (Rain optimization algorithm)
 • دانلود رایگان کتاب مهندسی مته های حفاری- محمد نبئی
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی درس مکانیک سنگ- جلسات اول تا ششم
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی درس کنترل فوران چاه- قسمتهای اول تا پنجم
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی روش تحقیق- جلسات اول تا سوم
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی مبانی چاه آزمایی- قسمتهای ۱ تا ۶
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی مربوط به اجزای تشکیل دهنده دکلهای حفاری- قسمت دوم
 • دانلود رایگان فیلم آموزشی مربوط به اجزای تشکیل دهنده دکلهای حفاری- قسمت اول
 • کاهش ارتعاشات حفاری و افزایش سرعت رشته حفاری در میدان نفتی کرنج
 • دانلود رایگان نرم افزار لندمارک- قسمت سوم
 • دانلود رایگان نرم افزار لندمارک- قسمت دوم
 • دانلود رایگان نرم افزار لندمارک- قسمت اول
 • بهینه سازی مسیر و جهت حفاری با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین
 • جزوه مکانیک سنگ حمید نظارت ویژه داوطلبین کارشناسی ارشد (دانلود رایگان)
 • جزوه مکانیک سنگ دکتر کورش شهریار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانلود رایگان)
 • جزوه مکانیک سنگ دکتر وامق رسولی دانشگاه کرتین استرالیا (دانلود رایگان)
 • مدلسازی 3 بعدی تخلخل و تراوایی مخزن با استفاده از شبیه سازی به روش گوسین درافق مخزنی یکی از ...
 • بررسی مدلهای تجربی انتقال کنده های حفاری در چاههای زاویه دار و انتخاب کاربردی ترین مدل جهت ...
 • Petroleum Related Rock Mechanics
 • Petroleum Rock Mechanics
 • Acidizing Fundamental
 • واژه نامه حفاری
 • خواص سنگهای مخزن
 • دانلود کتاب اسیدکاری و تحریک چاه - علیرضا موذنی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل دوازدهم: عملیات کنترل چاه) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل یازدهم: مانده یابی) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل دهم: طراحی سیمان) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل نهم: مشکلات حفاری) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل هشتم: حفاری انحرافی) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل هفتم: تخمین فشار سازند و فشار شکست سازند) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل ششم: طراحی رشته جداری) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل پنجم: مته های حفاری) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل چهارم: طراحی هیدرولیک) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل سوم: طراحی سیال حفاری) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل دوم: طراحی رشته حفاری) علیرضا موذنی- محمد نبئی
 • دانلود کتاب مهندسی حفاری (فصل اول اجزای تشکیل دهنده دکلهای حفاری) علیرضا موذنی- محمد نبئی