خرید بک لینک از فروشگاه ساز 8 لوگو دیزاین خرید چراغ قوه چراغ قوه RL 330 T6 چراغ قوه
حذف در پنل کاربری [X]
Drilling_Research دانلود رایگان کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید نوشته ناپلئون هیل

مشخصات اصلی


قیمت: 0 تومان

معرفی اجمالی محصول

سخن نویسند کتاب:

حدود سی سال پیش، روحانی جوانی به نام گونزالس در روزنامههای شیکاگو اعالم کرد، که قصد دارد صبح روز یکشنبه بعدی، خطابهای با این عنوان ارائه دهد: »اگر یک میلیون دالر داشتم با آن چه میکردم!« این اطالعیه نظر فیلیپ دیو آرمور، که غول صنعت بستهبندی بود، را به خود جلب کرد و تصمیم گرفت در این سخنرانی شرکت کند. گونزالس در این سخنرانی مدرسهی رویاییای را توصیف کرد، که درآن به مردان و زنان جوان آموزش داده میشد تا مسیر موفقیت را به جای اندیشه، با عمل طی کنند؛ جایی که »یادگیری با اقدامات عملی« به آنها آموزش داده میشود. روحانی جوان گفت، »اگر یک میلیون دالر داشتم، چنین مدرسهای را تاسیس میکردم.« پس ازاینکه سخنرانی تمام شد، آقای آرموراز صندلیاش بلند شد و آهسته خودش را به میز خطابه رساند، »ای مرد جوان، من باور دارم که اگر یک میلیون دالر داشته باشی، میتوانی تمام کارهایی که گفتی را انجام بدهی، و اگر فردا صبح به دفتر کار من بیایی، یک میلیون دالری که میخواهی را به تو میدهم.« این رویداد نقطه شروع موسسه تکنولوژی آرمور بود، که امروزه نیز یکی از کاربردیترین مدارس در تمام کشور است. ین مدرسه در ابتدا در »دنیای تخیل« یک مرد جوان شکل گرفت. اگر به خاطر این تصورات و سرمایه آقای فیلیپ دی. آرمور نبود، نام و آوازه این فرد هرگز از جامعه کلیسایی که برای آنان خطابه ایراد میکرد، بیرون نمیرفت. فردی که برنامه عملی معتبری برای دستیابی به هدفش ایجاد کرده باشد، پول مورد نیاز برای اجرایی کردن آن را خواهد یافت.

نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی
مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر
محصولات مرتبط