خرید بک لینک از فروشگاه ساز 8 لوگو دیزاین خرید چراغ قوه چراغ قوه RL 330 T6 چراغ قوه
حذف در پنل کاربری [X]
Drilling_Research خواص سنگهای مخزن

مشخصات اصلی


قیمت: 20000 تومان

معرفی اجمالی محصول

نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


فهرست مطالب

پیشگفتار ‌د

فهرست جداول ‌ز

فهرست اشکال ‌ح

فهرست مطالب ‌ن

فصل اول: مقدمه 2

لزوم مطالعه خواص سنگ‌های مخزن 2

تاریخچهای از چگونگی گسترش علم خواص سنگ‌های مخزن 5

منشاء پیدایش هیدروکربن 7

شرایط لازم برای تشکیل مخازن هیدروکربنی 10

تله‌های نفتی 12

توزیع هیدروکربن در تله های نفتی 17

سنگ‌شناسی از دیدگاه مخزن 20

سنگ‌ها و كانی‌ها 20

سنگ‌های آذرین 21

سنگ‌های رسوبی 22

سنگ‌های دگرگونی 27

چرخه‌ سنگ 28

منابع 29

فصل دوم: تخلخل 31

مقدمه 32

انواع اصلی تخلخل 33

تخلخل از نظر زمان تشکیل 34

انواع تخلخل از نظر مفید بودن برای تولید 36

انواع تخلخل از نظر اندازه 37

مدل‌های ایده‌آل برای محیط متخلخل 38

مدل استوانه‌های موازی 38

مدل مکعبی 40

مدل ارتورومبیک 41

مدل لوزوجهی 42

مدل نامنظم 43

اشباع 45

عوامل موثر در مقدار تخلخل 46

اهمیت کمی تخلخل 48

روش‌های اندازه‌گیری تخلخل 51

روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری تخلخل 51

اندازه‌گیری حجم کل سنگ 52

اندازه‌گیری حجم دانه‌های تشکیل دهنده سنگ 64

اندازه‌گیری حجم فضاهای خالی سنگ 70

تمرین‌ها 74

منابع 76

فصل سوم:تراوایی مطلق 78

مقدمه 79

جریان افقی 82

جریان عمودی 87

جریان شعاعی 93

واحد تراوایی 96

انواع تراوایی 97

فاکتورهای موثر در مقدار تراوایی 99

شکل و اندازه دانه‌های تشکیل دهنده سنگ 100

تورق 102

سیمانی شدن 102

شکسته شدن و انحلال 102

مقدار متوسط تراوایی مطلق 102

بدست آوردن تراوایی متوسط به روش هندسی 103

بدست آوردن تراوایی متوسط درلایه‌های موازی 105

بدست آوردن تراوایی متوسط در لایه‌های سری 107

روابط تجربی برای محاسبه تراوایی مطلق 111

رابطه تیمور 115

رابطه موریس بیگس 115

روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری تراوایی مطلق 116

اندازه‌گیری تراوایی مطلق توسط مایع 116

اندازه‌گیری تراوایی مطلق توسط گاز 121

عوامل موثر بر مقدار تراوایی بدست آمده توسط روش‌های آزمایشگاهی 128

تمرین‌ها 130

منابع 140

فصل چهارم: اشباع سیال و مقاومت الکتریکی سنگ 142

مقدمه 143

اشباع بحرانی 143

اشباع باقیمانده 144

اشباع متوسط 144

روش‌های اندازه‌گیری اشباع 147

روش‌های آزمایشگاهی (مستقیم) اندازه‌گیری اشباع 147

مقاومت الکتریکی 155

مقاومت ویژه 157

ضریب سازند 157

شاخص مقاومت ویژه 159

رابطه مقاومت ویژه با تخلخل و اشباع 160

رابطه بین ضریب سازند وضریب پیچاپیچی 165

رابطه بین ضریب سازند و سیمانی شدن 166

رابطه بین شاخص مقاومت ویژه و اشباع آب 168

روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری مقاومت ویژه سنگ 173

تمرین‌ها 175

منابع 177

فصل پنجم: ترکنندگی و فشار موئینگی 178

مقدمه 179

کشش سطحی و بین سطحی 179

ترکنندگی 182

ارتباط زاویه تماس و کشش سطحی 185

فشار موئینگی 188

فشار موئینگی در لوله‌های استوانه‌ای 190

توزیع اشباع در مخازن 192

روشهای آزمایشگاهی اندازه‌گیری کشش سطحی 203

روش استفاده از لوله موئینه 203

روش صفحه Wilhelmy 204

روش حلقه 205

روش وزن قطره 207

روش قطره معلق 208

روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری ترشوندگی و زاویه تماس 211

روش‌های آزمایشگاهی اندازه‌گیری فشار موئینگی 212

روش دیافراگم متخلخل 214

روش تزریق جیوه 215

روش سانتریفیوژ 216

یافتن رابطه‌ای کلی برای فشار موئینگی 217

یافتن توزیع اندازه فضاهای خالی و مقدار تراوایی با استفاده از فشار موئینگی 222

عدد موئینگی 230

تمرین‌ها 234

منابع 237

فصل ششم: تراوایی نسبی 240

مقدمه 241

تراوایی نسبی دو فازی 243

تراوایی نسبی سه فازی 247

فرآیندهای آشام و تخلیه 253

روش‌های اندازه‌گیری تراوایی نسبی 255

روش جریان پایدار 255

روش جا‌به‌جایی 261

محاسبه تراوایی نسبی با استفاده از عملکرد مخزن 263

محاسبه تراوایی نسبی با استفاده از روابط تجربی 264

محاسبه تراوایی نسبی با استفاده از اطلاعات فشار موئینگی 270

تمرین‌ها 272

منابع 275

ضمیمه A: تبدیل واحد 277

ضمیمه B: تست‌های کارشناسی ارشد 280برچسب ها: خواص سنگهای مخزن , خواص سنگها , Reservoir Rock Properties , تخلخل , تراوایی مطلق , تراوایی نسبی , اشباع , فشار موئینگی ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر